Undervisningslokaler och sammanträdesrum

Vid BMC finns gemensamma föreläsningssalar, seminarierum, grupprum, sammanträdesrum och datorsalar.

Av schematekniska skäl avser bokning av heltimme att nyttjandet av lokalen tillåts fram till helslag, vilket medför att påföljande verksamhet alltså påbörjas med "kvart".  (Se Uppsala universitets regelsamling, tidsangivelser, mm

Förutom vissa grupprum är alla lokaler utrustade med OH-projektor. Många lokaler är även utrustade med datorprojektorer och i hörsalarna finns dessutom stationära datorer och fasta ljudanläggningar. Projektorer och annan utrustning finns att låna i receptionen.

Skrivsal B10:1-2 är huvudsakligen avsedd för tentamina.

Boströmrummet  (A11:219a) och Öbrinkrummet (A7:300a) får ej bokas till undervisning. Passerkort till rummen kvitteras ut i receptionen..

Scheelerummet, C6:3, fakultetsrum, bokas genom Pernilla Larsson, ankn 4343 eller Annette Svensson Lingren, ankn 4977. Nyckel till rummet hämtas i receptionen eller hos Annette eller Pernilla.

Utställningsytor (posterskärmar, bord och stolar) i entréhall A7/A8 bokas via receptionen, ankn 4950.

Disputationer har företräde, men bör i första hand förläggas till föreläsningssalarna i C-korridoren eller i B7-korridoren. Om någon av föreläsningssalarna B21, B22, B41, B42 eller B8 bokas för disputation och detta orsakar ombokning till dyrare lokal för tidigare inbokat undervisningstillfälle, så debiteras disputationsbokaren den ökade kostnaden.

Lokalbokning

Öppettider: 8:00 - 16:30

 

Plats: B7:121a, se BMC-karta på Hitta

Telefon: 471 4001

E-post: lokalbokningen@bmc.uu.se