Lokalbokning vid BMC

TimeEdit – ett lokal- och schemaläggningssystem

Vid Uppsala Universitet används TimeEdit som är ett kombinerat lokalboknings- och schemaläggningsverktyg.

Lokalbokning

Öppettider: 8:00 - 16:30

E-post: lokalbokningen@bmc.uu.se