Lokalbokning vid BMC

TimeEdit – ett lokal- och schemaläggningssystem

Vid Uppsala Universitet används TimeEdit som är ett kombinerat lokalboknings- och schemaläggningsverktyg.

Lokalbokning

Öppettider: 8:00 - 16:30

9 - 12 januari
Öppettider: 8:00 - 15:00

Plats: B7:121a, se BMC-karta på Hitta

Telefon: 471 4001

E-post: lokalbokningen@bmc.uu.se