Lokalbokning vid BMC

TimeEdit – ett lokal- och schemaläggningssystem

Vid Uppsala Universitet används TimeEdit som är ett kombinerat lokalboknings- och schemaläggningsverktyg.

Lokalbokning

OBS!
Se tillfälliga öppettider under meddelanden på BMCs startsida.

Öppettider: 8:00 - 16:30

Telefontider:

08:00-09:00

13:00-15:00

Telefon: 018-471 40 01

E-post: lokalbokningen@bmc.uu.se