Undervisningsstöd

Studentdatorverksamheten:
BMC-IT sköter ett antal datorsalar vid BMC. Arbetet omfattar förnyelse, drift och underhåll av datorsystem och programvaror samt installation av de programvaror som undervisningen kräver. Lokalt finns mer specifik information om studentdatorverksamheten.

Datorlaborationer:

Underhåll av farmakokinetiklaborationen MAXSIM (J. Gabrielson et. al.) som delvis utvecklats vid avdelningen.

Vi rekommenderar även ett besök vid MedfarmDoIT som hjälper dig att skapa film och IT-verktyg till din undervisning.