Undervisningsstöd

Studentdatorverksamheten:
Dataavdelningen sköter ett stort antal datorsalar vid BMC samt ett par salar vid Akademiska sjukhuset. Arbetet omfattar förnyelse, drift och underhåll av datorsystem och programvaror samt installation av de programvaror som undervisningen kräver. Hjälp till studenterna med konton, utskriftskvota m.m.
Ekonomiadministration.
Lokalt finns mer specifik information om studentdatorverksamheten.

Stöd ges för tillgängliggörande av undervisningsmaterial på nätet i bl.a. multimediaform.

Datorlaborationer:
Underhåll av farmakokinetiklaborationen MAXSIM (J. Gabrielson et. al.) som delvis utvecklats vid avdelningen.

Under övervägande:
Kompetensutvecklande datakurser för BMC-personal
Utvidgat stöd för distansundervisning