Institutionsservice

Systemadministrativ hjälp erbjuds på abonnemangsbasis:

Drift / systemunderhåll / felavhjälpning / inköpshjälp.
( Ett 10-tal institutioner samt en myndighet (EPN) abonnerar fr 2005 .)

Annat serviceutbud:
Drift av reella och virtuella webbservrar med institutionsadress. (Detta övergår successivt till enbart vetenskapsnära webbapplikationer. Allmänna institutionspresentationer flyttar till UU:s centrala resurser.)
Framtagning av webbmaterial mot ersättning.
Databaser på nätet: Kemiska ämnen. (Tidigare mängder med litteraturdatabaser som Medline, Biological Abstracts, Science Citation Index, etc. innan de blev tillgängliga via internationella webbservrar.)

Kortvariga serviceinsatser vid institutionerna mot timdebitering.