Bastjänster

Nätverk

BMC-IT beställer fasta anslutningar samt beställer och köper in switchar och annan nätutrustning. Fasta anslutningar räknas som hyresgästanpassning men utrustning ägs av BMC (verksamheten gemensamt).

BMC-IT kopplar in nätverksuttag i korskopplingsskåp och begär ändringar av switchkonfiguration från universitetsförvaltningens IT-avdelning.

Datasäkerhetsfrågor

Varje verksamhet på BMC är ansvarig för sin datasäkerhet via respektive IT-ansvarig.

BMC-IT driver en backuptjänst för framförallt egna behov för tjänster vid BMC-IT inklusive lagringstjänst. Tjänsten baseras på Rsync och Btrfs/ZFS för snapshots.

BMC-IT driver tillsammans med universitetsförvaltningens IT-avdelning ett serverrum på BMC.

  • Avbrottsfri kraft genom dubbel batteribackup och dieselaggregat. Redundant strömförsörjning hela vägen ut till servrarna.
  • Kyla via fjärrkyla och reservkyla via stadsvatten.
  • Nätverk via ett routerpar. Switchpar vid behov i rackarna ger möjlighet till redundant nätverk hela vägen ut till servrarna.

Samordning och information

Samverkan mellan dataansvariga på BMCs institutioner, särskilt de som anlitar BMC-IT för IT-support.

Samverkan med Uppsala universitets övriga IT-verksamhet.

Publik presentation av BMC, dess institutioner, forskning, undervisning, seminarier, symposier, veckoprogram.

Ett elektroniskt skyltsystem SIGNagE som kör Xibo.

Enklare utskrifter av telefonlistor från universitetskatalogen.