Bastjänster

Datakommunikation:

Datanätsadministration (inkopplingar, vlanfördelning, switchinköp, dokumentation)
IP-nummeradministration (tilldelning av ipnr, subnätsrevisioner)
Nameserverdrift, DHCP

Datasäkerhetsfrågor:

Ansvar för att åtgärder vidtas vid virussmitta, intrång, hot. Fortlöpande preventivt arbete. Anpassning av brandmursfilter.

Samverkan med dataansvariga på BMCs institutioner.
Samverkan med Uppsala universitets övriga IT-verksamhet.

Extern webbserver: ( http://www.bmc.uu.se/ ) Publik presentation av BMC, dess institutioner, forskning, undervisning, seminarier, symposier, veckoprogram.
Lokalbokning och apparatur.

Helpdesk: Vi erbjuder institutioner och forskargrupper IT-support efter upprättat avtal. Kontakta Gunnar Herlitz för mer information

Reservadministration avs. BMC-Intendenturens olika stödsystem.

Förslag/idéer som övervägs: Uppdateringsserver