BMC-IT

Finns i hus C6 plan 3. Ingång C7:2 är närmast för den som kommer utifrån.

Kontakta helpdesk@bmc.uu.se för ärenden till BMC-IT. De hamnar då i vår kö i universitetets gemensamma helpdesksystem.

BMC-IT ger datorsupport (Local IT) för delar av verksamheten på BMC. Läs mer i vår FAQ för att se vilka delar av verksamheten som BMC-IT ger support till.

Kontaktpersoner:

Gunnar Herlitz
IT-intendent Systemingenjör AV-utrustning, administrativa system tel 4050

Tobias Holm
Systemadministratör Institutionsservice, Windows-deployment tel 4499

Daniel Johansson
Systemadministratör Institutionsservice

Mats Lundkvist
AV-tekniker, AV-teknik och videokonferenssystem i BMCs gemensamma lokaler tel 4048

Anders Lövgren
Systemutvecklare Studentdatorer, systemutveckling, Linux-, Unix-, web- och PC-frågor tel 4016

Jerker Nyberg
Systemadministratör Institutionsservice, Linux, Windows, Mac, Nätverk etc tel 4023

Ulrika Walllin
Datasamordnare Webbredaktör och informationssystem tel 4044

Peter Öhrt
Systemadministratör Institutionsservice, studentdatorer tel 4037