BMC-IT

BMC-IT har sina kontor i hus C6 plan 3. Ingång C7:2 är närmast för den som kommer utifrån.

Kontakta helpdesk@bmc.uu.se för ärenden till BMC-IT. De hamnar då i vår kö i universitetets gemensamma ärendehanteringssystem.

BMC-IT ger IT-support för delar av verksamheten på BMC. Läs mer i vår FAQ för att se vilka delar av verksamheten som BMC-IT ger support till.

Kontaktpersoner

Jenny Ekeroot
Systemadministratör; tel 4042

Gunnar Herlitz IT-intendent
Systemingenjör AV-utrustning, administrativa system; tel 4050

Tobias Holm
Systemadministratör Institutionsservice, Windows-deployment; tel 4499

Daniel Johansson
Systemadministratör Institutionsservice; tel 4725

Mats Lundkvist
AV-tekniker, AV-teknik och videokonferenssystem i BMCs gemensamma lokaler; tel 4048

Jerker Nyberg von Below
Systemadministratör; tel 4023

Ulrika Walllin
Datasamordnare Webbredaktör och informationssystem; tel 4044

Erling Wikman
Forskningsingenjör; tel 4544

Peter Öhrt
Systemadministratör Institutionsservice, studentdatorer; tel 4037