Lokalvård vid BMC

BMCs lokalvård utförs av personal anställd vid universitetets Byggnadsavdelning. Samordnaren heter Gun Ekman.

BMC har en lokal serviceledare, Johanna Malmberg som är serviceledare för BMC, Rudbeck och Magistern. Hon nås på 070 - 425 0732.

Man kan även nå serviceledaren på telefon 018 - 471 4025 eller via e-post: Lokalvarden@bmc-adm.uu.se