Miljö och säkerhet

Kontaktpersoner för miljö- och säkerhetsarbetet vid BMC

Föreståndare: Kristofer Rubin, ankn 4116

Säkerhet: Daniel Karlsson, ankn 4022

Avfall: Mikael Olsson, ankn 4392

Strålskydd: Sviatlana Yahorava, 070-425 04 23.

Brandskydd: Daniel Karlsson, ankn 4402 eller Mikael Olsson, ankn 4392

Utlämning av passerkort: BMCs reception, ankn 4950

Utlämning av nycklar: BMCs reception, ankn 4950

Huvudskyddsombud: Gunnar Herlitz, ankn 4050 och Teres Bergfors, ankn 4543
 

Kris och krisstöd

Akuta åtgärder - fara för liv, egendom och miljö

  • Ring nödnumret (00)112 för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/brandkår, giftinformation, jourhavande läkare. Informera även på universitetets larmnummer 018-471 25 00.

  • Vid allvarlig händelse eller behov av akut väktarstöd, ring universitetets larmnummer 018-471 25 00.

  • Möt räddningsfordon - visa vägen för räddningstjänst och polis.

  • Utrym arbetsplatsen vid behov.

  • Vid kemikaliespill: spärra av drabbat område/korridor/lab.


Läs med på UUs sidor för
Kris och Krisstöd