Unit for Technical Services

Ansvarar för verkstadsservice, lokalanpassning, inredning, byten av trasig belysning, gasanslutningar, labbshop samt Godsmottagning (post, paket, avfall, riskavfall, gastuber, kväve/torris mm)

Samordnare: Stefan Djurström

Enheten för Tekniskt stöd

Tekniker/Verkstad (D5:1):

teknisktstod@bmc.uu.se

018-471 4051, 4053

Godsmottagningen (D0:1)

godset@bmc.uu.se

018-471 4049

Dragskåp Felanmälan:

dragskap@bmc.uu.se