Room booking

Room booking at BMC is in the B7:120b.

E-mail: lokalbokningen@bmc.uu.se
 
Telephone: 4001

Lokalbokning

Öppettider: 8:00 - 16:30

9 - 12 januari
Öppettider: 8:00 - 15:00

Plats: B7:121a, se BMC-karta på Hitta

Telefon: 471 4001

E-post: lokalbokningen@bmc.uu.se