Tentamen

Inlämning

Tentor (inklusive särskilda hjälpmedel) som ej levereras direkt till skrivsalen vid tentamenstillfället skall inlämnas till receptionen för förvaring i kassaskåp senast kl 13:00 dagen före tentamen. Detta gör ansvarig kursadministratör/lärare.

Tentorna skall vara förpackade i ett paket, kuvert eller väska och ha den ifyllda blanketten "Obligatorisk tentamensinformation" fastsatt på sig. Blanketten hittar du på sidan Boka lokal för tentamen.

Uthämting

Tentor som ej hämtas direkt från skrivsalen utlämnas av receptionen till ansvarig kursadministratör/lärare efter kl. 14:00 dagen efter tentamenstillfället. Ansvarig kursadministratör/lärare hämtar ut tentor, hen ska vara beredd att uppvisa giltig legitimation.

Utlämning av tentor till studenter sker genom ansvarig kursadministratör/lärare.

The BMC reception

NOTE!
See temporary opening hours under messages on BMC's homepage.

Monday -Thursday 8am - 4:30pm

Friday                     8am - 3pm

Location: B7:121a, se BMC-map at Find your way

Phone: 018-471 49 50

E-mail: receptionen@bmc.uu.se

Fotostudio

I fotostudion kan du som inte laddat upp bild själv till Campuskortet få din bild fotograferad.