Nätverket vid BMC

Dataavdelningen administrerar nätverksanslutningar och, i ett mycket väl fungerande samarbete med nätsupportgruppen inom universitetsförvaltningens IT-avdelning, tillhörande switchutrustning för BMCs 3000-4000 datorer.

Vi har drygt 100 switchar och alla erbjuder minst 100 Mbit/s i överföringshastighet för varje ansluten dator. Alla nyinstallationer sker med 1 Gbit/s. De som behöver högre hastigheter (framförallt lagringsservrar eller upplänkar mellan distributionsswitch och router) kan anslutas med 10 Gbit/s.

Trådlöst nät är utbyggt i alla publika utrymmen och kontorskorridorer. Det trådlösa nätets dataöverföringskapacitet fördelas bland de till varje accesspunkt anslutna datorerna och överföringshastigheten blir då ofta betydligt lägre än i det fasta nätet. För mindre krävande trafik som t.ex. epost och webb räcker den dock för det mesta till.